Opiskelijan oma purjehdusseura
 
Slider

Seikkailupurjehdus Kuunari Helenalla huhtikuussa 2022

Haluatko kokea Englannin kanaalin vuorovedet, yövahdit Pohjanmerellä ja Kielin kanavan? Haluatko tietää millaista on purjehdus ja elämä purjelaivalla? Tai haluatko muuten vaan ottaa varaslähdön purjehduskauteen?

Lähde mukaan Teekkaripurjehtijoiden seikkailupurjehdukselle Cherbourgista Kööpenhaminaan Suomen Purjelaivasäätiön kuunari Helenalla 17.–24.4.2022! Teekkaripurjehtijat järjestää seikkailupurjehduksen yhdessä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa siten, että lähes kaikki aluksen miehistöpaikat on varattu vain Teekkaripurjehtijoille. Aluksella on Suomen Purjelaivasäätiön puolesta nelihenkinen ammattilaismiehistö, ja Purjelaivasäätiö vastaa kaikista käytännön järjestelyistä aluksella. Aiempaa purjehdusosaamista ei tarvita. Osallistujat järjestävät itse matkansa lähtösatamaan ja takaisin päätesatamasta, sekä huolehtivat ajantasaisista matkustusdokumenteistaan.

Purjehduksen hinta osallistujalle on 500–600 euroa, lopullinen hinta määräytyy lähtijöiden lukumäärän perusteella. Hintaan sisältyy ruokailut aluksella sekä tarvittavat purjehdusvarusteet. Tämän lisäksi osallistuja vastaa itse matkojensa järjestämisestä ja niiden kustannuksista Cherbourgiin ja takaisin Kööpenhaminasta. Purjelaivasäätiön yleisen ohjeistuksen mukaisesti alukselle voi saapua legin ensimmäisenä päivänä klo 15 lähtien ja legi päättyy ilmoitettuna viimeisenä päivänä klo 12. Lentoja tai majoitusta kohteissa tulee suunnitella tämän mukaan. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 300 €, loppusumma osallistumismaksusta maksetaan lähempänä ennen purjehduksen alkua, kun lopullinen osallistujamäärä on vahvistunut.

Purjehdus toteutuu Teekkaripurjehtijoiden purjehduksena, mikäli purjehdukselle ilmoittautuu ja varausmaksun suorittaa sunnuntaihin 13.2.2022 mennessä vähintään 12 jäsentä. Mikäli vähimmäisosallistujamäärää ei saada täyteen 13.2. mennessä, Teekkaripurjehtijat peruu purjehduksen, ja palauttaa maksetut varausmaksut osallistujille täysimääräisinä. Yhteensä paikkoja purjehdukselle on varattu 23.

(HUOM. Purjelaivasäätiö toteuttaa legin myös vaikka Teekkaripurjehtijat peruuttaisi varauksen. Jos legi ei toteudu Teekkaripurjehtijoiden varauksena, legin miehistöpaikat mitä todennäköisimmin vapautuvat yleiseen myyntiin suoraan Purjelaivasäätiön kautta, jota kautta halukkaat ilmoittautuneet voivat silti osallistua purjehdukselle halutessaan ilmoittautumalla legille suoraan Purjelaivasäätiölle!)

Osallistuja kantaa itse koronavirustilanteeseen ja mahdollisiin matkustusrajoituksiin liittyvän riskin. Mikäli osallistuja päättää tai joutuu mistä tahansa syystä (esim. koronavirustartunta) perua osallistumisensa purjehdukselle, Teekkaripurjehtijat ei palauta jo maksettua varausmaksua eikä lopullista osallistumismaksua takaisin osallistujalle. Osallistuja voi itse etsiä tilalleen toisen lähtijän, jolle myydä paikkansa purjehduksella. Mikäli Teekkaripurjehtijat tai Suomen Purjelaivasäätiö päättää (esim. koronavirustilanteesta johtuen) peruuttaa purjehduksen, Teekkaripurjehtijat maksaa maksetut varaus- ja osallistumismaksut täysimääräisenä takaisin osallistujille, mutta ei korvaa mahdollisista oheiskuluista (kuten lennoista) aiheutuvia peruutus- tai muita kuluja.

Suomen Purjelaivasäätiö edellyttää koronavirustilanteen vuoksi erityistä varovaisuutta terveysturvallisuudessa. Säätiö edellyttää jokaiselta osallistujalta negatiivista koronavirustestitulosta ennen purjehdusta. Testaus voidaan toteuttaa kahdella peräkkäisellä antigeeni-kotitestillä. Tarkemmat tiedot vaatimuksista on kerrottu ilmoittautumisehdoissa alla (avautuu klikkaamalla). Luethan myös ilmoittautumisehdot huolellisesti.

Ilmoittautumisehdot
Koronatestit ja rokotteet
Suomen Purjelaivasäätiö vaatii kaikilta kaudella 2021-2022 toteutettaville, yli 8h kestäville purjehduksille osallistuvilta asiakkailta ikään ja purjehduksen merialueeseen katsomatta korkeintaan 72h vanha todistus negatiivisesta koronatestistä (PCR/antigeeni) SEKÄ oireettomuutta. Testi voi olla laboratoriossa tehty, jolloin riittää yksi negatiivinen testitulos. Kotitesteillä tehtynä vaaditaan 2 x negatiivinen testitulos.

Negatiivinen testitulos vaaditaan, vaikka asiakas olisi koronarokotettu. Purjelaivasäätiö suosittelee vahvasti kaikille asiakkaille viiden vuorokauden omaehtoista karanteenia ennen purjehduksen alkamista.

Yllä olevien ehtojen lisäksi ulkomaille suuntautuvilla purjehduksilla osallistumisen edellytyksenä saattaa olla vasta-ainetestitulos tai koronarokotustodistus riippuen lähtö- ja kohdemaasta. Jotkut maat saattavat edellyttää negatiivista testitulosta, vasta-ainetestiä tai koronarokotustodistusta maahan saapuessa.

Osallistuja vastaa itse tarvittavien ja matkustuskäyttöön soveltuvien koronarokotusten ja koronatestien sekä niihin liittyvien todistusten hankkimisesta. Ajankohtaisen tiedon kohdemaiden vaatimuksista saa kohdemaan viranomaisilta. On hyvä huomioida, että tilanteet kohdemaissa saattavat muuttua nopeasti.

Ilmoittautuessaan purjehdukselle osallistuja sitoutuu noudattamaan tässä lueteltuja ehtoja sekä purjehduksen päällikön antamia ohjeistuksia koronaturvallisuuden varmistamiseksi poikkeuksetta. Purjehduksen aikainen turvallinen toiminta nojaa siihen, että purjehduksen alkaessa kaikki miehistön jäsenet ovat terveitä. Käytännössä vesillä ollessa alus muodostaa karanteeninomaisen tilan, jolloin miehistön jäsenet eivät ole lähikontaktissa aluksen ulkopuolisiin henkilöihin.

Satamissa olo voi muodostaa riskin koronatartunnan näkökulmasta. Alla luetellut toimenpiteet on suunniteltu purjehdusturvallisuuden takaamiseksi ja niitä sekä purjehduksen päällikön mahdollisesti antamia lisäohjeita tulee noudattaa poikkeuksetta. Tartuntariskiä vähennetään seuraavin varotoimenpitein:
 • Vältetään suuria väkijoukkoja ja turhaa oleskelua sisätiloissa (mukaan lukien baarit ja ravintolat)
 • Vältetään julkisia kulkuvälineitä
 • Kaikissa sisätiloissa ollessa käytetään hengityssuojaimia
 • Ennen alukselle palaamista maista kädet desinfioidaan laiturin puolella
 • Ulkopuolisia vierailijoita ei päästetä alukseen

Mikäli kohdemaan viralliset suositukset ovat yllä olevaa listausta tiukemmat, niitä noudatetaan poikkeuksetta. Jos osallistuja ei noudata kohdemaan virallisia suosituksia ja päällikön ohjeita koronaturvallisesta käyttäytymisestä, päälliköllä on oikeus poistaa koko ryhmä (Teekkaripurjehtijat) tai kyseinen osallistuja aluksesta taatakseen muun miehistön turvallisuuden. Jos jollakin henkilöllä todetaan koronavirustartunta purjehduksen aikana, päälliköllä on oikeus keskeyttää asiakkaan matka taatakseen muun miehistön turvallisuuden. Sairastumistapauksissa purjehduksen päällikkö sekä Suomen Purjelaivasäätiö avustavat tarvittavissa järjestelyissä (esim. sairaanhoito, kuljetukset, majoitukset). Osallistuja vastaa itse näistä tilanteista aiheutuvista ylimääräisistä erityisjärjestelyistä johtuvista kuluista.

Matkavakuutus ja matkustusilmoitus
Suomen Purjelaivasäätiö tai Teekkaripurjehtijat ei ole vastuussa osallistujan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan osallistuja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta, mukaan lukien omaisuus- ja henkilövahingot, vastuuvahingot sekä matkan peruuntuminen. On huomioitava, että eurooppalainen sairausvakuutuskortti ei korona-aikana yleisen terveydenhuollon kuormittumisen takia vastaa matkavakuutusta. Suomen Purjelaivasäätiö suosittelee kaikille asiakkailleen matkustusilmoituksen tekemistä Ulkoministeriölle ennen lähtöä.

Matkat satamiin
Osallistuja vastaa itse matkastaan aluksen lähtösatamaan ja paluusatamasta kotiin sekä huolehtii siitä, että on aluksella viimeistään ilmoitettuna ajankohtana.

Purjehduksen maksaminen ja peruuttaminen
Osallistuja varmistaa paikkansa purjehduksella maksamalla ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksun (300,00 €). Osallistuja katsotaan ilmoittautuneeksi purjehdukselle, kun varausmaksu on suoritettu Teekkaripurjehtijat ry:n tilille maksuohjeiden mukaisesti. Toinen osa osallistumismaksusta maksetaan myöhemmin ilmoitettavaan eräpäivään mennessä ennen purjehduksen alkua.

Mikäli vähintään 12 jäsentä ei sunnuntaihin 13.2.2022 klo 23.59 mennessä ole ilmoittautunut ja maksanut varausmaksuaan purjehdukselle, Teekkaripurjehtijat peruu purjehduksen, ja kaikki maksetut varausmaksut palautetaan täysimääräisinä ilmoittautuneille.

Osallistujalla on oikeus perua osallistumisensa milloin tahansa ennen purjehduksen alkua, mutta osallistujan peruessa osallistumisensa Teekkaripurjehtijat ei ole velvollinen palauttamaan mitään maksettuja maksuja takaisin osallistujalle. Osallistuja voi siirtää osallistumisoikeutensa toiselle Teekkaripurjehtijoiden jäsenelle. 

Jos osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos osallistuja ei voi osallistua purjehdukselle siksi, ettei hänellä omalla ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, osallistujalla ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Poikkeustilanteet ja niistä johtuva purjehduksen peruuntuminen
Suomen Purjelaivasäätiöllä ja Teekkaripurjehtijoilla on oikeus muuttaa purjehduksen aikataulua, reittiä tai peruuttaa purjehdus järjestäjistä riippumattomista syistä. Järjestäjistä riippumattomia syitä ovat alusvaurio, viranomaisen toimenpiteet, epidemiat, vaaralliseksi luokiteltavat säätiedotukset ja -olosuhteet, sota, kapina yms. poikkeustilat sekä sairaalahoitoa vaativa sairastapaus aluksella. Purjelaivasäätiö tai Teekkaripurjehtijat ei korvaa järjestäjistä riippumattomista syistä johtuvista purjehdusaikataulun tai määräsatamien muutoksista osallistujille aiheutuvia majoitus-, jatkoyhteyden muutos- ja muita vastaavia kuluja tai vahinkoa. Mikäli purjehdus keskeytyy näistä poikkeustilanteista johtuen, Purjelaivasäätiö korvaa Teekkaripurjehtijoille jäljellä olevaa matkaa vastaavan osuuden purjehduksen maksusta, ja Teekkaripurjehtijat korvaa edelleen vastaavan osuuden osallistujille.

Osallistujien terveydentila ja suorituskyky
Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on riittävä terveydentila osallistua purjehdukselle. Mahdollisissa terveydentilaan tai muuhun suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä osallistuja sitoutuu olemaan etukäteen yhteydessä Teekkaripurjehtijoihin ja/tai Suomen Purjelaivasäätiöön. On huomioitava, että purjehduksen päällikkö voi milloin tahansa keskeyttää osallistujan purjehduksen tai evätä osallistujan pääsyn purjehdukselle, mikäli osallistujan terveydentila ei päällikön näkemyksen mukaan salli purjehdukselle osallistumista. Tällaisissa tilanteissa säätiö tai Teekkaripurjehtijat ei vastaa keskeyttämisestä henkilölle aiheutuvista lisäkuluista.

Mitä purjehduksen hintaan sisältyy
Purjehduksen hintaan sisältyy:

 • Ateriat aluksella koko purjehduksen ajan (aamupala, lounas, päivällinen, iltapala, välipalat)
 • purjehdusvarusteet (purjehdushaalari ja -takki, paukkuliivi, turvaliina)
 • purjehduksen aikainen ohjelma (opastus ja opetus)
 • majoitus aluksella satamissa ollessa
 • satamamaksut, saunat ja suihkut satamissa

Purjehdusmaksuun eivät sisälly:

 • osallistujan matkat lähtösatamiin tai satamista kotiin
 • maksut ja kulut, jotka viranomaiset mahdollisesti perivät maahantulijoilta 
 • ruokailut aluksen ulkopuolella, kiertoajelut, illanvietot yms. eri satamissa
 • vaadittavat koronatestit ja -todistukset ennen purjehdusta ja mahdollisesti sen aikana (esimerkiksi satamaan tullessa, koronaepäilyn takia tehdyt testit)
 • osallistujan vakuutukset matkan varalle
 • hengityssuojaimet, joita tarvitaan satamissa tai alukselta poistuttaessa


Henkilötietojen käsittely
Osallistuja hyväksyy tietojensa luovuttamisen Suomen Purjelaivasäätiölle sekä säätiön henkilötietojen käsittelyä koskevan rekisteriselosteen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Erimielisyyksissä sovelletaan Suomen lakia ja ratkaistaan yleisessä alioikeudessa Suomessa.


Ilmoittautuminen on auki, ilmoittautumiseen pääset tästä linkistä!